دانشگاه جامع علمي- کاربردي يکي از دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلين بخشهاي مختلف اقتصادي و افزايش مهارت هاي حرفه اي فارغ التحصيلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرايي مي باشند تشکيل و با بکارگيري و سازمان دهي امکانات،منابع مادي وانساني دستگاه هاي اجرايي،نسبت به برگزاري دوره هاي علمي – کاربردي در مقاطع کارداني و کارشناسي اقدام مي کند.


دانشگاه جامع علمي - کاربردي تنها متولي نظام آموزش عالي علمي - کاربردي است که زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اداره مي شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتي است که مشارکت سازمانها و دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دولتي را براي آموزش نيروي انساني متخصص و مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مي باشد به نحوي که دانش آموختگان بتوانند براي فعاليتي که به آنها محول مي شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمايند.

دانشگاه جامع مسووليت برنامه ريزي، سازماندهي، پشتيبانيهاي کارشناسي، عملياتي، اطلاعات و سياستگذاريهاي کلان و نيز نظارت و ارزشيابي مراکز و موسسات علمي-کاربردي را بر عهده دارد.

مراکز و موسسات آموزش عالي علمي-کاربردي زير نظر دانشگاه، رکن اجرايي آموزشهاي علمي-کاربردي و به قصد ارتقاي دانش کار و ايجاد مهارتهاي متناسب با حوزه فعاليت شغلي افراد تيس شده است.اهداف آموزشهاي علمي - کاربردي

1- ايجاد بستر مناسب براي فعاليت همه جانبه(صنعتي، نظامي و دانشگاهي) در گسترش اعتلاي دانش و پژوهش علمي-کاربردي کشور.

2- ارتقاي شاخصهاي کمي و کيفي آموزشهاي کاربردي در جامعه.

3- فراهم سازي زير بناي مناسب بمنظور بکارگيري توان دانش آموختگان دورههاي نظري در حل مسائل کاربردي.

4- زمينه سازي زيربناي مناسب براي ايجاد انتقال تکنولوژي نوين.

پذيرش دانشجو هم از طريق آزمون جامع علمي -کاربردي است و هم از طريق برگزاري دوره هاي پودماني.
در رشته هايي که دروس عملي و کارگاهي دارند اين دروس ارائه خواهد شد.
محدوديت سني ندارد.
دوره هاي کارداني و کارشناسي مانند دانشگاههاي ديگر است فقط هزينه دارد.
آدرس : تهران- خيابان انقلاب – حد فاصل خيابان حافظ و نجات الهي (چهارراه کالج) – پلاک 751
تلفن: 7 - 88809363 دورنگار : 88808987 -21-98+

E-mail:info@uast.ac.ir

+ نوشته شده توسط کارگر اهل قلم در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۶/۱۲ و ساعت 14:15 |